Danmarks største Nationalpark Vadehavet er på i alt 1.459 km2. Den største del af  området - ca. 1.239 km2 - kom ifølge bestemte kriterier på UNESCO-listen over Verdensarv i 2014. Undtaget er kun Varde Ådal, som nok er med i Nationalpark Vadehavet, men ikke er med som Verdensarv på grund af særlige kriterier.