Strand i Varde Kommune

Strand, så langt øjet rækker

Naturpark Vesterhavet

Wauhh!

Sådan føler mange gæster, der for første gang træder ud på Danmarks vestligste strande fra Skallingen over Hvidbjerg og Blåvand til Vejers, Grærup, Børsmose, Henne, Houstrup og Nymindegab.

Betagende og enestående.

Oplev Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Vadehavets betydning som r...

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet dækker et område på 22.526 ha og ligger mellem Nationalpark Vadehavet ved Blåvandshuk og kommunegrænsen til Ringkøbing-Skjern Kommune lige nord for Nymindegab.

De tilsandede ege

De tilsandede ege. Den tilsandede egeskov i Kærgård Plantage består af flere hundrede år samle ege, hvor træerne gennem tiderne er blevet tildækket af flyvesand. Ved løvspring, når egene springe ud, ses dette tydeligt. Fra P-pladsen ved Nørreenge udgår der flere afmærkede vandrestier.

Filsø - et eldorado for fugle- og dyreliv

Filsø er Danmarks sjettestørste sø.

Danmarks Vestligste Punkt ved Vesterhavet

Velkommen til Danmarks mest populære kystferieområde længst mod vest med Naturpark Vesterhavet og den nordligste del af Nationalpark Vadehavet.

Skallingen og Langli

Skallingen og Langli - en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

Bordrup Klitplantage

Bordrup Klitplantage. I plantagen er der etableret en MTB-bane, som er meget brugt.  Dele af plantagen ligger hen som urørt skov, men rummer alligevel mange lokalhistorier . Især området omkring Ulfslo er der muligheder for naturture ad de anlagte vandre- og handicapstier. Der findes desud...

Blaabjerg Stenen

Blaabjerg Stenen er placeret på landets højeste beliggende klit 64 m over havet og er rejst til minde om Kammerherre Thyge de Thygeson, der i tiden fra 1861 til 1899 var leder af klitvæsenet. Der er fra klittens top udsigt over Blaabjerg Plantage og Filsø. For mange år siden var det muligt...