SkiPark Vesterhavet

SkiPark Vesterhavet

Transportministeriet har givet Varde Kommune særlig tilladelse til, at rulleskiløbere på to udvalgte rundstrækninger i SkiPark Vesterhavet må køre på cykelsti og kørebane. Samtidig er der sat skilte op langs ruterne.

SkiPark Vesterhavet er Danmarks første skipark. Skiparken har BaseCamp for alle ruter ved Sportspark Blåvandshuk (tidligere Blåvandshuk Idrætscenter) og det er også her man har mulighed for at låne udstyr.

Rulleski som motionsform henvender sig både til almindelige motionister, deciderede specialister og de skientusiaster, der benytter det som træningsform uden for langrendssæsonen, eller folk der bare vil prøve det for sjov.

SkiPark Vesterhavet er officielt træningscenter for Danmarks Skiforbund og er blevet til gennem samarbejde med Varde Kommune. Der er i dag cirka 1.000 rulleskiløbere i Danmark, og interessen er støt stigende blandt medlemmerne af Danmarks Skiforbund.

På http://skiparkvesterhavet.dk kan man blandt andet se ruterne og læse mere om overnatningsmuligheder mm. Skipark Vesterhavet er Danmarks første skipark.

SkiPark Vesterhavet kort

 

Regler for rulleskiløbere på de to afmærkede ruter i Skipark Vesterhavet:

Hvor der er cykelsti må denne benyttes.

Hvor der kun er kørebane, eller hvor der er kørebane og fortov, må kørebanen benyttes.

Rulleskiløbere skal løbe mod kørselsretningen (venstre side af vejen).

Rulleskiløbere skal benytte sikkerhedsveste med reflekser. Der opfordres desuden til at benytte hjelm samt knæ- og albuebeskytter.

Dispensationen fra færdselsloven gælder kun uden for lygtetændingstiden (i dagslys) og kun på de afmærkede ruter. Udenfor de afmærkede ruter er færdselslovens bestemmelser for fodgængere fortsat gældende for rulleskiløbere.

SkiPark Vesterhavet kort

Del denne side